Haveforeningen FREDHØJE

Bestyrelse

 23.02.2022

Den ny bestyrelse :

JONAS, have-nr.18        FORMAND

LEIF, have-nr.61            KASSERER tiltrådt midt i perioden

CARSTEN, have-nr.2       SEKRETÆR

LENE, have-nr.70            Bestyrelsesmedlem

MARIANNE, have-nr.40    ( valgt til  Suppleant ved den seneste generalforsamling ) er pr. 1.juni indtrådt som fuldgyldigt Bestyrelsesmedlem

Den nye Formand og Kasserer skal registreres og godkendes i foreningens bank. Endvidere skal de begge påtegnes div. overenskomster, kontrakter, policer og aftaler, samt tildeles koder og logins, førend klaveret spiller igen.

 Venligst, giv den nye Bestyrelse lidt tid og ro i starten 😊 

Den regnskabsmæssige drift er overdraget til Kolonihaveforbundet's Foreningsservice -Økonomi .   ( se også siden: Haveleje )

               ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Havelejen til Hf.Fredhøje udgør fremover 1.100,-kr/kvartal for haver i normal størrelse. 

Havelejen til Hf.Fredhøje udgør fremover 1.650,-kr/kvartal for haver i STOR størrelse.

Havelejen, for de haver, som har indbetalt et depositum, for at blive optaget i foreningen, vil automatisk blive overført fra dette indestående depositum de første kvartaler.

/Tom

Generalforsamling 2023

Da vi ikke har fået regnskabet er den endelige dato ikke fastlagt, men det bliver i slutningen af februar.

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12

Venlig hilsen

Carsten Jensen - have 2

Nyeste kommentarer