Haveforeningen FREDHØJE

Haver til salg

Ved salg af sin kolonihave printes og udfyldes ejererklæringen og evt. løsørelisten. 
Disse sendes til foreningens mail (f.haveforening@gmail.com)


1750 kr. sendes til AL Reg: 5348 Konto: 0244505

Koloni”have” nr. 80 i Fredhøje kan købes ”NEMLIG JA”

Haven er anlagt og husene opført 2020. Vurderet til ca.350000, koster mindre.
Hovedhus 27 og annex/udhus/værksted 15 kvadratmeter. Sæt dit eget præg og haven/huset kan bruges hele året.
Ring 24237059, kom og kik - og få mere at vide. Preben

Det er desværre ikke alle haver som kommer på Hjemmesiden. Nogle vælger at sætte deres have til salg på f.eks. Facebook, DBA , KolonihavePortalen eller andre medier, så derfor kan der være haver til salg, som redaktionen ikke er bekendt med.

Det skal understreges, at en kolonihave hverken kan eller må sælges uden bestyrelsens  medvirken og godkendelse. Desuden kan ingen have sælges, førend Kolonihaveforbundets Vurderingsudvalg har fastsat en maksimalt tilladt salgspris.

Havelejen er p.t.1.100,-kr. hvert kvartal, 1/1 - 1/4 - 1/7 og 1/10. Heraf afsættes en del til

á conto vandforbrug. Desuden hensættes et lille beløb til vedligeholdelse/istandsættelse af Klubhuset.

Venteliste

 Ønsker du at komme på venteliste, henvises til foreningens mail-adresse : f.haveforening@gmail.com

Nyeste kommentarer