Fredhoeje

Haver til salgHF Fredhøje have nr. 59             


HF Fredhøje have nr. 66


HF Fredhøje have nr. 23HF Fredhøje have nr. 6


HF Fredhøje have nr. 61


HF Fredhøje have nr. 21HF Fredhøje have nr. 60


HF Fredhøje have nr. 85


Ved salg og overdragelse af sin kolonihave printes og udfyldes ejererklæringen

og evt. løsørelisten. 
Disse sendes til foreningens mail (f.haveforening@gmail.com)

Løsøreliste og ejererklæring skal sendes som pdf filer.


1750 kr. sendes til AL Reg: 5348 Konto: 0244505

Det er desværre ikke alle haver som kommer på Hjemmesiden. Nogle vælger at sætte deres have til salg på f.eks. Facebook, DBA , KolonihavePortalen eller andre medier, så derfor kan der være haver til salg, som redaktionen ikke er bekendt med.


Det skal understreges, at en kolonihave hverken kan eller må sælges uden bestyrelsens medvirken og godkendelse. Desuden kan ingen have sælges, førend Kolonihaveforbundets Vurderingsudvalg har fastsat en maksimalt tilladt salgspris.


Havelejen er p.t.1.100,-kr. hvert kvartal,

1/1 - 1/4 - 1/7 og 1/10. Heraf afsættes en del til

á conto vandforbrug.

Desuden hensættes et lille beløb til vedligeholdelse/istandsættelse af Klubhuset.


Venteliste

Ønsker du at komme på venteliste, henvises til foreningens mail-adresse : f.haveforening@gmail.com