Fredhoeje
Fredhoeje

Vandmålere

Vandmålere aflæses årligt Omkr. D.1.Nov

Check din vandmåler en gang imellem


Det er en god ide at checke sin vandmåler en gang imellem, så opdager du om der har været vandspild, af de dyre dråber....Husk også, at hvis der sker f.eks. frostskade indenfor din egen havelåge,

påhviler det dig selv, at få skaden udbedret. Da der også i vinterhalvåret

er åben for foreningens hovedhane, bør du i frostperioder sikre dig,

ved at lukke for stophanen i din egen målerbrønd.