Fredhoeje
Fredhoeje

Betaling af haveleje

  Som vedtaget på Generalforsamlingen 2021, overtager Kolonihaveforbundet's Foreningsservice den fremtidige administrering af foreningens regnskaber -og dermed også opkrævning af Havelejen ! Dette sker første gang d.1.okt.2021, og Kolonihaveforbundet fremsender snarest meddelelse herom til alle medlemmer pr. Mail og pr.brev. Husk at tømme din postkasse.


Havelejen ( incl. á conto vand ) udgør fremover 1.100,-kr/kvartal for alm. haver - og 1.650,-kr/kvartal for store haver. Lejen betales d.1.jan. /d.1.apr./ d.1.juli og d.1.okt. ,og kan betales enten via Giro-kort, eller via Betalingsservice.


Betalingsservice gør betalingen nemmere for dig som havelejer - og for kassereren. Betalingen tilmeldes i din egen bank en gang for alle, og herefter bliver beløbet trukket automatisk, incl. den årlige vandafregning.


Restance og ikke rettidig indbetaling af haveleje vil, ifølge vedtægterne, blive pålagt et gebyr på 300,- kr.


Tilmelding til betalingservice kan ske via din netbankmed følgende oplysninger -eller ved henvendelse til din bank:
PBS nummer: 30029666
Debitor nummer: 00027
Kunde nummer: [ fremgår af din første opkrævning, - eller kan oplyses ved henvendelse til Foreningsservice, som anvist herunder ]


Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen på

mail : FsO@kolonihave.dk att. Maibritt Kleckers


- eller på 📞 38 28 87 50 , Kolonihaveforbundet's Foreningsservice, Økonomi .

Haveleje indbetales i fremtiden direkte til Kolonihaveforbundet